Türkiyə insanlıq tarixinin başlanğıcından bu günə bir çox millət və mədəniyyətə ev sahibliyi etmişdir

Və Anadolu əsrlərdir görkəmli Türk mədəniyyətini saxlamaqdadır

Avropa və Asiya qitələrini birləşdirən coğrafi mövqeyindən ötəri, Türk mədəniyyəti bütün bu mədəniyyətlərin təsiri inkişaf etmiş və inkişaf davam edir.

Anadolu tarix boyunca fərqli mədəniyyətlərin beşiyi olmuşdur və bu vəziyyət, bu mədəniyyətlərin təsiri, Türk mətbəxində və ictimai həyatda özünü göstərməkdədir.Türk mədəniyyəti keçən əsrdə dərin dəyişikliklər yaşadı.

Türkiyə 1923-cü ildə çoxmillətli və çoxdilli Osmanlı imperiyasının bir nəsli olaraq yaradılıb, qismən də dini qanunla tənzimlənir.Osmanlı hakimiyyətinin bitməsindən sonra, dini və ya dünyadan ayrılma prosesi saxtalaşdırıldı.

Latın əlifbası ərəb əlifbasının əvəzinə verildi.Qadınlara səs vermək və parlament üzvləri seçilmək hüququ verildi. Bu islahatlar, eyni zamanda ictimai həyatın bütün sahələrində bir çoxu, Türkiyəni hərtərəfli müasir bir ölkə olma yolunda qoydu. Türklərə Şərq və Qərb keçmişindən bərabər şəkildə miras qalmışdır. Bütün bu əmanət irsi, Şərq və ya Qərb, Asiya və ya Avropanın bir-birinə qarışmasıdır. Nəticədə, Türkiyənin həm Şərq, həm də qərb mədəniyyətlərinin hibritidir

Close Search Window