Türkiyə insanlıq tarixinin başlanğıcından bu günə bir çox millət və mədəniyyətə ev sahibliyi etmişdir

Mədəniyyət və incəsənət

Anadolu əsrlərdir görkəmli Türk mədəniyyətini saxlamaqdadır
Avropa və Asiya qitələrini birləşdirən coğrafi mövqeyindən ötəri, Türk mədəniyyəti bütün bu mədəniyyətlərin təsiri inkişaf etmiş və inkişaf davam edir. Anadolu tarix boyunca fərqli mədəniyyətlərin beşiyi olmuşdur və bu vəziyyət, bu mədəniyyətlərin təsiri, Türk mətbəxində və ictimai həyatda özünü göstərməkdədir.

Türkiyə 1923-cü ildə çoxmillətli və çoxdilli Osmanlı imperiyasının bir nəsli olaraq yaradılıb, qismən də dini qanunla tənzimlənir.

Türk mədəniyyəti keçən əsrdə dərin dəyişikliklər yaşadı.
Osmanlı hakimiyyətinin bitməsindən sonra, dini və ya dünyadan ayrılma prosesi saxtalaşdırıldı. Latın əlifbası ərəb əlifbasının əvəzinə verildi.Qadınlara səs vermək və parlament üzvləri seçilmək hüququ verildi. Bu islahatlar, eyni zamanda ictimai həyatın bütün sahələrində bir çoxu, Türkiyəni hərtərəfli müasir bir ölkə olma yolunda qoydu.
Türklərə Şərq və Qərb keçmişindən bərabər şəkildə miras qalmışdır. Bütün bu əmanət irsi, Şərq və ya Qərb, Asiya və ya Avropanın bir-birinə qarışmasıdır. Nəticədə, Türkiyənin həm Şərq, həm də qərb mədəniyyətlərinin hibritidir

Türkiyədəki alış-verişin çox orijinal və eksklüziv olduğunu görəcəksiniz. Qədim ticarət yollarının keçdiyi gündən bəri, Türkiyə müştərlərinin cənnəti olmuşdur.

Alış - Veriş

Anadolu əsrlərdir görkəmli Türk mədəniyyətini saxlamaqdadır
Avropa və Asiya qitələrini birləşdirən coğrafi mövqeyindən ötəri, Türk mədəniyyəti bütün bu mədəniyyətlərin təsiri inkişaf etmiş və inkişaf davam edir. Anadolu tarix boyunca fərqli mədəniyyətlərin beşiyi olmuşdur və bu vəziyyət, bu mədəniyyətlərin təsiri, Türk mətbəxində və ictimai həyatda özünü göstərməkdədir.

Türkiyə 1923-cü ildə çoxmillətli və çoxdilli Osmanlı imperiyasının bir nəsli olaraq yaradılıb, qismən də dini qanunla tənzimlənir.

Türk mədəniyyəti keçən əsrdə dərin dəyişikliklər yaşadı.
Osmanlı hakimiyyətinin bitməsindən sonra, dini və ya dünyadan ayrılma prosesi saxtalaşdırıldı. Latın əlifbası ərəb əlifbasının əvəzinə verildi.Qadınlara səs vermək və parlament üzvləri seçilmək hüququ verildi. Bu islahatlar, eyni zamanda ictimai həyatın bütün sahələrində bir çoxu, Türkiyəni hərtərəfli müasir bir ölkə olma yolunda qoydu.
Türklərə Şərq və Qərb keçmişindən bərabər şəkildə miras qalmışdır. Bütün bu əmanət irsi, Şərq və ya Qərb, Asiya və ya Avropanın bir-birinə qarışmasıdır. Nəticədə, Türkiyənin həm Şərq, həm də qərb mədəniyyətlərinin hibritidir

Close Search Window