Tarixçə

iku_logo_sol_TR

TBMM’de 9 iyul 1997-ci il tarixində qəbul edilmiş 4281 sayılı Yasa ilə qurulmuş bir vakıf universiteti olan İstanbul Kültür Universiteti, Kültür Koleji Təhsil Vakfı (KEV) tərəfindən qurulmuş və 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksək təhsil müəssisələrinə aid hökmlərə tabi olmaq, kamu tüzel kişiliyinə sahib bir universitetdir. . Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin “çağdaş medeniyet seviyesini aşma” yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Universitetinin ana məqsədi keyfiyyətli yüksəköğretim yapmaktır.

İstanbul Kültür Universiteti, 1997−1998 təhsil-tədris ilində 157 tələbə və 32 nəfərlik akademik kadrosuyla yüksəköğretimdə təhsil-tədris fəaliyyətinə başlamışdır. 1997−1998 təhsil-tədris ilində Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi və İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik və Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) olmaq; İşletmecilik Proqramı ve Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 Bilgisayar öğrencisi və 32 nəfərlik akademik kadrosuyla təhsil-öğretim fəaliyyətinə başlamışdır.

İKÜ, E-5 Karayolu üzərində ve TEM Karayolu üzərində 70216 m2 qapalı və 57.750 m2 açıq alan olmaq toplam 127966 metr kare alanda dörd ayrı yerleşkede xidmət göstərir. Ataköy Yerleşkesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Təhsil Enstitüsü təhsil-tədris xidməti verir. Şirinevler Yerleşkesi’nde Hukuk Fakültesi, Adalet MYO, Yabancı Dillər Bölümü ilə Sağlık Bilimleri Fakültesi yer alır. İncirli Yerleşkesi’nde İKÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) proqramları təhsil-öğretim fəaliyyətini davam etdirir. 2018-2019 təhsil-tədris ilində açılan Basın Ekspres Yerleşkesi’nde İktisadi və İdari Bilimler Fakültəsi və Təhsil Fakültəsi fəaliyyətini davam etdirir. Ana yerleşke olaraq istifadə olunan Ataköy yerleşkesinde ayrıca Rektörlük və bağlı idari birimler yer alır. İstanbul Kültür Universitetinin bütün yerleşkeleri kara, hava ve deniz yolu ile rayli sistem taşımacılığının kesiştiği noktalarda yer alması itibarıyla kolay ulaşılabilir bir konumdadır, yaxın çevresindeki yoğun nüfus baxımından bir kent üniversitesi özelliği taşımaktadır.

Close Search Window